Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ UNIT 7 - D CLASS

Για να δείτε το λεξιλόγιο του κεφαλαίου 7 από το βιβλίο Αγγλικών της Δ τάξης πατήστε πάνω στον ακόλουθο σύνδεσμο.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ UNIT 7 - D CLASS

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Παραθετικά επιθέτων (Συγκριτικός κι Υπερθετικός βαθμός)

Past Continuous - Θεωρία κι ασκήσεις

Past Simple (Αόριστος απλός): Θεωρία κι ασκήσεις