Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Παραθετικά επιθέτων (Συγκριτικός κι Υπερθετικός βαθμός)

Past Continuous - Θεωρία κι ασκήσεις

Past Simple (Αόριστος απλός): Θεωρία κι ασκήσεις